ประวัติการพัฒนา

Seed Stat Pro Changelog

2.0.1

  • Date: 13 JUL 2021
  • Fix: Error if no GA4 setting data.

2.0.0

  • Date: 13 JUL 2021
  • First Version.