รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบประสบการณ์การใช้งาน สร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
เริ่มต้นที่ 200,000 บาท • สามารถเริ่มงานใหม่ได้ 1 สิงหาคม 2024
สนใจติดต่อ [email protected]


ไม่รับงานที่มีการคอรัปชั่น

เรายินดีที่จะทำงานอย่างเต็มที่ ยืดหยุ่นในการปรับแก้งาน ช่วยให้โปรเจ็กสำเร็จนอกเหนือจากการส่งงานตามเอกสาร แต่เราไม่รับงานที่มีการคอรัปชั่น, เงินใต้โต๊ะ, เงินทอน, เงินพิเศษนอกระบบ, ส่วนลดนอกบิล หรือการให้ผลประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากงาน

เน้นการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

งานลูกค้าที่มูลค่า 5 แสนบาทขึ้นไป เราจะขอนัดประชุมรายสัปดาห์ ครั้งละประมาณ 15-30 นาที โดยทั้งสองฝ่ายต่างร่วมกันอัปเดตความคืบหน้าและงานที่ต้องทำในอนาคต เพื่อช่วยให้งานออกมาดีที่สุด

งานลูกค้าที่มูลค่าต่ำกว่า 5 แสนบาท เราจะขอนัดประชุมเป็นครั้งๆ เช่น สรุปขอบเขตงาน, สรุปดีไซน์ หรือกรณีที่จำเป็นอื่นๆ

ผู้ว่าจ้างทำโปรเจ็ก มีภาระงานที่ต้องทำพอสมควร ทั้งการเตรียมข้อมูล, เป้าหมายโครงการ, การตัดสินใจอนุมัติงานหรือแก้งาน รวมถึงการประชุมภายในทีมผู้ว่าจ้างเพื่อสรุปสิ่งที่ต้องการเป็นทิศทางเดียวกัน

ดูแลหลังจบโครงการ

เมื่อเปิดตัวโครงการแล้ว เราจะช่วยดูแลความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ แก้บั๊ก อัปเดต ปรับปรุงระบบกรณีมีปัญหา ฟรีอย่างน้อย 3 เดือน และส่งมอบงาน, ซอร์สโค้ด รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่ทีมผู้ว่าจ้างต้องการ เพื่อนำไปดูแลและพัฒนาต่อได้เอง

แต่หากต้องการให้ทีม Seed Webs ดูแลให้ เราจะคิด 20% ของมูลค่าค่าจัดทำโครงการ เริ่มต้นที่ปีละ 20,000 บาท ตามหน้า System Maintenance ครับ