Maledpan Font

4,000 บาท14,000 บาท

ฟอนต์เมล็ดพันธุ์ ออกแบบให้แสดงผลได้ดีในทุกหน้าจอ อ่านง่าย และแสดงเนื้อความได้มากในพื้นที่จำกัด มีทั้งหมด 3 น้ำหนัก

คำอธิบาย

คลิกเพื่อดูตัวอย่างฟอนต์ →

ผู้ที่ซื้อฟอนต์ไป ถือเป็นผู้ได้รับสิทธิการใช้งานนะครับ สามารถติดตั้งในเครื่องตนเอง ผลิตงานต่างๆ ได้ไม่จำกัด ทั้งงานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ ทั้งงานของตัวเองและรับจ้างผลิต แต่ไม่สามารถแจกจ่ายฟอนต์นี้ให้ผู้อื่นได้นะครับ

1. ฟอนต์ที่ซื้อไป สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

สามารถผลิตงานเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ได้ทุกประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, สื่ออิเล็คทรอนิคส์, สื่อออนไลน์, ป้ายสัญลักษณ์, รายการโทรทัศน์และสื่ออื่น ๆ ในรูปแบบไฟล์กราฟฟิค, วีดีโอ, แอปพลิเคชัน, เว็บไซต์ รวมถึงสามารถใช้ในงานอัตลักษณ์องค์กรได้

2. สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้กี่เครื่อง

สามารถติดตั้งได้สูงสุด 5 เครื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ได้รับสิทธิการใช้งาน หากองค์กรมีผู้ใช้งานมากกว่านั้น ต้องซื้อสิทธิตามจำนวนเครื่องที่ใช้งานฟอนต์นะครับ

3. สามารถแจกจ่ายฟอนต์ให้ผู้อื่นได้หรือเปล่า?

ไม่ได้นะครับ ได้เฉพาะผู้ได้รับสิทธิครับ หากต้องการส่งไฟล์ออกแบบ ให้ปรับฟอนต์เป็นเป็นเวกเตอร์ (Create Outline) ก่อนนะครับ

หากทำงานร่วมกับนักออกแบบ (เช่น ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่) อนุโลมให้แจกจ่ายเพื่อใช้งานร่วมกันเท่านั้น ติดตั้งได้สูงสุด 5 เครื่อง (นับรวมเครื่องผู้ได้รับสิทธิ์ด้วย) หากมากกว่านั้นต้องซื้อสิทธิเพิ่มนะครับ และต้องกำชับว่าใช้เฉพาะงานของผู้มีสิทธิเท่านั้น หากเสร็จงานแล้ว ให้ลบทิ้ง

และไม่อนุญาตให้นำไปขายต่อให้หลายบุคคล แต่สามารถขายเพื่อโอนสิทธิได้ โดยเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาเปลี่ยนอีเมลผู้รับผิดชอบในระบบเว็บไซต์นี้ได้เลยครับ

4. สามารถแปลงเป็นฟอนต์สำหรับเว็บไซต์ได้หรือเปล่า? ได้กี่เว็บ

เราเตรียมไฟล์สำหรับเว็บไว้ให้อยู่แล้วนะครับ แต่หากต้องการแปลงเองต่างหากก็ไม่มีปัญหา แนะนำให้ใช้แค่นามสกุล woff2 เพราะเพียงพอในยุคปัจจุบัน

ส่วนการนำไปใช้ทำงานให้ลูกค้า องค์กร หรือคู่ค้าต่างๆ สามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนเว็บไซต์ครับ ไฟล์ woff2 ที่อยู่ในเว็บไซต์ เราไม่ถือว่าเป็นการแจกจ่ายนะครับ ใช้งานได้เลย

5. เวลาซื้อ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่?

ได้ครับ ค่าฟอนต์ถือเป็นการจ่ายค่าแห่งลิขสิทธิ์ตามมาตรา 40(3) ครับผม หัก ได้ตามปกติครับ

6. หากมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งาน?

สามารถติดต่อทางอีเมล [email protected] ได้เลยครับ