Standard

4,999 บาท / ปี

คลาวด์มาตรฐาน เหมาะกับเว็บองค์กร
เว็บร้านค้าขนาดเล็ก

พื้นที่

20G

เข้าชมเดือนละ

100,000


หมายเหตุ รายละเอียดบริการ ดูที่ Managed WordPress Hosting