Seed Kit 10 เว็บ ตลอดชีพ

9,999 บาท

ชุดสร้างเว็บไซต์ เหมาะกับฟรีแลนซ์รับทำเว็บ

Plant - Lifetime

10 เว็บ ตลอดชีพ

Seed Confirm Pro - Lifetime

ปลั๊กอินแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินผ่านการโอนเงิน
เชื่อม WooCommerce ได้, รองรับพร้อมเพย์

10 เว็บ ตลอดชีพ

Seed Login Pro - Lifetime

ปลั๊กอินปิดการเข้าระบบด้วยรหัสผ่าน ปิดช่องทาง
Brute Force ทำให้ปลอดภัยโดยไม่หนักเครื่อง

10 เว็บ ตลอดชีพ

Seed Stat Pro - Lifetime

ปลั๊กอินเก็บสถิติผู้เยี่ยมชม นำไปแสดงหน้าเว็บได้
เก็บข้อมูลผ่าน AJAX หรือ Google Analytics

10 เว็บ ตลอดชีพ