Start

2,999 บาท / ปี

คลาวด์เริ่มต้น เหมาะกับเว็บบล็อก
เว็บองค์กรขนาดเล็ก

สั่งจองสินค้าได้

พื้นที่

2G

เข้าชมเดือนละ

30,000


หมายเหตุ รายละเอียดบริการ ดูที่ Managed WordPress Hosting