การติดตั้งธีม Plant 3

1. ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดธีม Plant จากหน้า สมาชิก → ดาวน์โหลด

2. อัปโหลดไปที่เว็บของเรา

ไปที่เว็บที่ติดตั้งเวิร์ดเพรสไว้ ไปที่เมนู Appearance → Thems → Add New

เลือก Upload Theme → Choose File เลือกไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วคลิก Install Now

3. ติดตั้งไลเซนส์

จากข้อ 2. ระบบจะขึ้นตอนว่ายังไม่ได้ติดตั้งไลเซส์ ให้คลิกที่ Click here to activate License: Plant 3. ตามรูป

นำข้อมูลจากหน้า ไลเซนส์ มากรอก ตามรูป